#246779
میلاد
میهمان

سلام پدرام
من دو سال پیش برای تحصیل در آلمان
مهاجرت کردم.
سوالی داری بپرس شاید بتونم کمک کنم.